Тэмцээний хуваарь

Хугацаа Тэмцээний нэр Ангилал Байрлал Хариуцах хүн, клуб Зэрэглэл
1 2021.05.08 "Миксмэн-2021" чөлөөт нислэгийн холимог тэмцээн F1A, F1B, F1C Дархан ноёны худаг С.Бат-Итгэл, "Титан" B
2 2021.05.22-23 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээн F1, F2В, P2B, F3А, RCC, F4B Дархан ноёны худаг, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн Ц.Цацралт, Ж.Баттөгс, Удирдах зөвлөл A
3 2021.06.12-13 "Сансар-Говь" клубийн нэрэмжит радио удирдлагат тэмцээн F3A, RCC, "Fun fly" Дархан ноёны худаг Б.Сүхбат "Сансар-Говь" В
4 2021.07.17 "Монголын цом-2021" чөлөөт нислэгийн Дэлхийн цомын тэмцээн F1A, F1B, F1C, F1H, F1G, F1P Дархан ноёны худаг Ч.Ганзориг "Шонхор" Дэлхийн "В"
5 2021.07.18 "Азийн цом-2021" чөлөөт нислэгийн Дэлхийн цомын тэмцээн F1A, F1B, F1C, F1H, F1G, F1P Дархан ноёны худаг Д.Цогтбаяр "Шонхор" Дэлхийн "В"
6 2021.09.04 "Зуун билэг цом-2021" жолоодлогот нислэгийн тэмцээн F2B Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн Д.Дашдорж "Зуун билэг" В
7 2021.09.11-12 Монгол Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн F1, F2В, P2B, F3А, RCC, F4B Дархан ноёны худаг, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн А.Амар-Отгон, Ж.Баттөгс Удирдах зөвлөл А